قیمت تمامی مدل های تلویزیون سامسونگ در بازار تهران امروز سه شنبه 16 خردادماه 1402 منتشر شد.
لیست قیمت:
 

نام محصول
قیمت

تلویزیون 32 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 32T5300
۷/۹۸۰/۰۰۰ تومان

32 اینچ

تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD مدل M5000
۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 32 اینچ سامسونگ FHD اسمارت D590
۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 32 اینچ سامسونگ HD اسمارت HG32AD450SW
۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

43 اینچ

تلویزیون سامسونگ 43اینچ 2021 اسمارت FHD مدل T5300
۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 43 اینچ کیولد سامسونگ اسمارت مدل QA43 2021
۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

43 اینچ

تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 43AU7000
۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43AU8000
۱۶/۵۵۰/۰۰۰ تومان

43 اینچ

تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی FHD اسمارت 43T5300
۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

50 اینچ

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000
۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 50 اینچ سامسونک کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50AU8000
۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Q60A 2021 QLED
۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021
۱۷/۴۵۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ مدل AU9000 2021
****

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4k کیولد اسمارت 2022 مدل 50Q60B
****

تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 50BU8500
۲۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت 2022مدل 50BU8000
۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 50 اینچ 4K اسمارت سامسونگ TU7100 2020
****

50اینچ

تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 50AU7100
۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

55 اینچ

تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 55AU7100
۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A
۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت 55TU8100
****

تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A
۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A QLED 2021
۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8300
۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 2020 کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000
۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500
۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T
۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q60T
۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55AU8000
۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55AU7000
۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت TU7100 2020
****

تلویزیون 55 سامسونگ Smart 8K QLED مدل 55Q700T 2021
۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55Q60B
۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

55 اینچ

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022 مدل BU8500
۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

55 اینچ

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4k اسمارت 2022 مدل 55Q80B
۴۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 55S95B QD-OLED
۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN90B
۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 55QN85B
۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

55اینچ

تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2022 مدل 55Q70B
۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 55اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 55BU8000
۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

58 اینچ

تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 58AU7000 2021
۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

60 اینچ

تلویزیون 60 اینچ 4K اسمارت سامسونگ Q60A 2021 QLED
****

تلویزیون سامسونگ سایز 60 اینچ 4K اسمارت مدل AU8000
۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان

65 اینچ

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65AU9000
****

65 اینچ

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 4K اسمارت AU7000
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ 2021 سامسونگ 4K اسمارت 65AU8000
۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون Q60A سامسونگ 65 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q60A
۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A
۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T
۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q60T
۳۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8300
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 65اینچ QNED اسمارت 8K مدل 65QN800A 2021
۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q70B
۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیودی اولد اسمارت 2022 مدل 65S95B QD-OLED
۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q80B
۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65Q60B
۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کریستال اسمارت 2022 مدل 65BU8500
۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت مدل 65AU7500
****

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN85B
۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN90B
۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 65QN800B
۱۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K کریستال 2022 مدل 65BU8072
۳۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان

65 اینچ 2021

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت کریستال 2021 مدل 65AU7100
۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

65 اینچ 4k اسمارت

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت 65TU7100
****

65 اینچ QLED

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت QLED Q80A
۵۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون Q90Tسامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت QLED مدل QE65Q90TAT
۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان

65اینچ

تلویزیون 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 65BU8000
۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان

70اینچ

تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت HDR مدل 70Au7000 2021
۴۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان

75 اینچ

تلویزیون سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل Q70A
۷۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K UHD اسمارت AU8000 2021
۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ 4K اسمارت سامسونگ QLED Q60A 2021
۶۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان

75 اینچ

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت AU7000 2021
۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 75BU8000
۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75AU8072 2021
۵۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q80B
۸۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q70B
۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75Q60B
۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سری 8 سامسونگ 4K اسمارت2022 مدل 75BU8072
۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 8K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN800B
۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 75QN95B
۱۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

75 اینچ قاب عکس

تلویزیون قاب عکس The Frame سامسونگ 75 اینچ QLED اسمارت 4K مدل QE75LS03TAU
۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

85 اینچ

تلویزیون Q60A سامسونگ 85 اینچ کیولد 4K اسمارت مدل 85Q60A
۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 85AU8000
۸۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

85 اینچ

تلویزیون 85اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q70B
۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q60B
۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K کیولد اسمارت 2022 مدل 85Q80B
****

85 اینچ

تلویزیون سامسونگ85 اینچ 85QN900A Neo QLED 8K
۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

85 اینچ QLED

تلویزیون 85 اینچ سامسونگ QLED کیولد 4K اسمارت Q70A
۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت Q80A
۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ

تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 2022مدل 85BU8000
۸۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 8k مدل 65QN700B
۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 75 اینچ قاب عکس کیولد مدل QA75LS03AAU
۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ قاب عکس سامسونگ 2022 مدل QA65LS03AAU
۵۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 65اینچ 65Q80b
۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Neo QLED مدل 75QN85B
۱۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 75 اینچ سامسونگ اسمارت 4K مدل 75BU8100
۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 60 اینچ 4k هوشمند مدل 60BU8000
۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستالی 2021 مدل 65AU7200
۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون سامسونگ 65 اینچ کریستالی 2023 هوشمند مدل 65CU7000
۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان

تلویزیون 65 اینچ کیولد 2022 سامسونگ هوشمند مدل 65Q83B
۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان

​  

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *